Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Công Huỳnh
Giới tính Nam
Website https://pchuynh.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Lam Sơn
Quận/huyện Thị xã Bảo Lộc
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Giới thiệu Đã nghỉ hưu
Xác thực bởi Lục Vân Long, Đinh Chí Vinh
Đã đưa lên 4077 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 484 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3117 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 204198 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Tài liệu chung