Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Thị Phương Nhung
Giới tính Nữ
Website https://phuongnhungmnth.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Mầm Non
Đơn vị Trường Mầm non Tân Hợp
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Giới thiệu giáo viên mầm non
Xác thực bởi Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 199 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 121 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1462 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 170056 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Tài liệu chung