Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Tình
Giới tính Nam
Website https://tinhhtyt.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Thành
Quận/huyện Huyện Yên Thành
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Giới thiệu GVTPT Đội
Xác thực bởi Trần Thị Ly Đa, Tăng Xuân Sơn
Đã đưa lên 197 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 111 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3165 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 27772 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Tài liệu chung