Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Hải Thành
Giới tính Nam
Website https://haithanh71.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trường Sơn
Quận/huyện Huyện Quảng Ninh
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn GD hướng nghiệp, Âm nhạc
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Vinh
Đã đưa lên 314 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 406 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 649 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 38747 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Tài liệu chung