Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thảo
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường thcs Văn chương
Tỉnh/thành hà nội
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 83 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Tài liệu chung