Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Tần
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường THCS Lê Anh Xuân
Tỉnh/thành TP. hồ Chí Minh
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 204 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Tài liệu chung