Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Công Bình
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Long Thành Bắc
Quận/huyện Huyện Hòa Thành
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu GV THCS chính
Xác thực bởi Huỳnh Công Bình, Huỳnh Công Bình
Đã đưa lên 293 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 361 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 471 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20912 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Tài liệu chung