Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Huỳnh Minh Thiệp
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Bình Hải
Quận/huyện Huyện Bình Sơn
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 660 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 34 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Tài liệu chung