Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Thị The
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dân tộc nội trú
Quận/huyện Huyện Mường Khương
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Trương Ngọc Chiến, Thanh Mai
Đã đưa lên 2 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1134 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 298 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Tài liệu chung