Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Văn Hai
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phương Thạnh
Quận/huyện Huyện Càng Long
Tỉnh/thành Trà Vinh
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 93 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 598 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 59649 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Tài liệu chung