Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Mai Hien Trang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Châu Sơn
Quận/huyện Thành phố Phủ Lý
Tỉnh/thành Hà Nam
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5209 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1466 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Tài liệu chung