Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thanh
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Hà Giang
Quận/huyện Huyện Mèo Vạc
Tỉnh/thành Hà Giang
Giới thiệu hoạt động tốt thể thao
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 109 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1458 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 70918 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Tài liệu chung