Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phan Thanh Tâm
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Cần Thơ
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Giới thiệu Sinh viên sư phạm toán
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1037 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 224 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 398045 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Tài liệu chung