Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Đỗ Cao Cường
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vietcuonghg86
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Yên Định
Quận/huyện Huyện Bắc Mê
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Ngoại ngữ, Tin học
Giới thiệu Nothing special.Pale as silver water like lime
Xác thực bởi Khổng Tuấn Duy, Khổng Tuấn Duy
Đã đưa lên 2698 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1658 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1546509 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Tài liệu chung