Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Hiến
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Dân tộc nội trú
Quận/huyện Huyện Mường Khương
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu Chỉ là dân đen thôi
Xác thực bởi Hoàng Thị The, Trịnh Thanh Bình
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 880 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3412 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Tài liệu chung