Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Tường
Quận/huyện Huyện Vĩnh Tường
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Địa Lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 54 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2728 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 35701 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Tài liệu chung