Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên MÃ THỊ HẠNH NGUYÊN
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Xuyên 1
Quận/huyện Thành phố Cà Mau
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 192 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 231 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 245473 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Tài liệu chung