Kỉ Niệm khó quên

THẦY GIÁO DẠY MÔN NGỮ VĂN NGÀY ẤY ... Thầy ơi. “ Thức khuya dậy sớm làm việc, nhớ không thầy?” Con xa trường, xa thầy cô, bạn bè đã 19 năm qua rồi còn gì? Vậy mà lời thầy vẫn còn vang đọng mãi bên tai con mỗi khi con nhụt chí, ngại khổ, ngại khó. Ngày đó, khi con còn là một học sinh lớp 11G, con sợ nhất là giờ thầy lên lớp. Không biết có phải là thầy giữ không hay là bài giảng của thầy...

Thầy Giáo ngày xưa

THẦY GIÁO DẠY MÔN NGỮ VĂN NGÀY ẤY ... Thầy ơi. “ Thức khuya dậy sớm làm việc, nhớ không thầy?” Con xa trường, xa thầy cô, bạn bè đã 19 năm qua rồi còn gì? Vậy mà lời thầy vẫn còn vang đọng mãi bên tai con mỗi khi con nhụt chí, ngại khổ, ngại khó. Ngày đó, khi con còn là một học sinh lớp 11G, con sợ nhất là giờ thầy lên lớp. Không biết có phải là thầy giữ không hay là bài giảng của thầy...

Tài liệu chung